به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن (هیبنا) ابوالقاسم انارکی مدیرعامل این بانک به طرح پیشنهادهای اجرایی خود در زمینه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد پرداخت و توضیح داد: افزایش سرمایه بانک مسکن از محل منابعی همچون صندوق توسعه مالی یا از محل آورده نقدی، وجوه حاصل از واگذاری‌ها و سهام سریع‌المعامله شرکت‌های دولتی، از محل سود جاری و سود انباشته سهم دولت، سپرده‌گذاری وجوه دولتی، سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و منابع صندوق توسعه ملی با امکان شرایط خاص قابل‌بهره‌برداری توسط بانک مسکن، تشویق سپره‌گذاری کارکنان دولت در بانک مسکن، انتشار اوراق بهادار به پشتوانه تسهیلات رهنی و خرید آن توسط بانک‌ها از محل سپرده قانونی تودیعی نزد بانک مرکزی و در نهایت انتشار اوراق صکوک ارزی به‌منظور استفاده از منابع خارجی که البته باشرایط کنونی نرخ ارز قابل‌اجرا نیست، از روش‌هایی است که می‌توان به واسطه آن به تامین مالی مسکن اقشار کم‌درآمد کمک کرد. ابوالقاسم رحیمی انارکی که ریاست پنل روش‌های نوین تامین مالی مسکن را در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران بر عهده داشت، با اشاره به اینکه تامین مالی مسکن اقشار کم‌درآمد در زمره مسوولیت‌های استراتژیک دولت است؛ به‌ویژه در شرایطی که با شکست بازارها روبه‌رو می‌شویم، افزود: در چنین شرایطی دولت باید نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های زودبازده که نتایج آن به سرعت نمود پیدا کند، اقدام کند.

وی با بیان اینکه در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه اهداف برنامه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده تشریح شده و تکالیفی بر عهده دولت قرار گرفته است، افزود: نوسازی سالانه ۲۷۰ محله که در چشم‌انداز ۱۰ ساله به بازآفرینی ۲۷۰۰ محله در سطح کشور منجر می‌شود و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از جمله برنامه‌های طراحی‌شده در این زمینه است. ضمن اینکه کمک به ساخت سالانه ۱۵۰ هزار مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد که دولت در قالب طرح مسکن اجتماعی آن را دنبال می‌کند‌ نیز در برنامه ششم پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه بانک‌های مسکن در دنیا روش‌های گوناگونی برای تامین مالی اتخاذ می‌کنند، اظهار کرد: بانک مسکن در ایران و در کشورهایی همچون شیلی، برزیل، الجزایر و تایلند عمده منابع خود را از محل سپرده تجهیز می‌کنند.