سعید مجتهدی درخصوص علت کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، اظهار کرد: به نظر می‌رسد چند دلیل برای کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر وجود دارد که مهم‌ترین آن اشباع خریداران ارز است. وی افزود: دوران رشد نرخ ارز طولانی شد و در این مدت بخش عمده افرادی که به دنبال حفظ ارزش پول و دارایی خود وارد بازار ارز شدند، دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کردند و با توجه به رشد نرخ ارز در این مدت و تبدیل این دارایی‌ها، از سطح تقاضای ارز کاسته شده است.رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان تصریح کرد: یکی از مولفه‌های دیگر، رفتار خریداران ارز است به‌طوری‌که با افزایش قیمت‌ها همه خریدار می‌شوند و با کاهش اندک نرخ، به سرعت فروشنده ارز؛ در روزهای اخیر هم عرضه ارز در بازار افزایش یافته و اغلب افرادی که ارز خریده بودند، عرضه‌کننده ارز شده‌اند و این بر افت قیمت‌ها تاثیر داشته است. این کارشناس و فعال بازار ارز همچنین کاهش حجم سفرهای خارجی و آغاز فصل پاییز را هم بر افت تقاضای ارز در بازار موثر دانست و گفت: بخشنامه دیروز بانک مرکزی درباره تامین ارز‌ نیازهای خدمات توسط سیستم بانکی نیز اثر مثبتی بر کاهش قیمت‌ها داشت.