به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ادارات مسوول دو وزارتخانه دیگر به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری درخصوص بررسی و صدور مجوز برای تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند.

بانک مرکزی تنها تامین‌کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و صرفا براساس تایید وزارت صمت (مندرج در ثبت‌سفارش صادره) اقدام می‌کند. تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت (۴۲ هزار ریال برای هر دلار) وزارتخانه‌های یاد شده با تایید نهایی وزارت صمت هستند؛ بنابراین در این ارتباط بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز با تایید و مسوولیت دستگاه‌های یاد شده است.