در هفته منتهی به ۳۰ شهریورماه، گروه لبنیات تورم مثبت ۴/ ۰ درصد را ثبت کرده است. در واقع در این گروه و در هفته مورد بررسی تنها ماست غیرپاستوریزه و پنیر پاستوریزه به ترتیب با ۲/ ۱ درصد و ۸/ ۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و سایر اقلام این گروه تغییر قیمت قابل‌توجهی را در یک هفته ثبت نکرده‌اند. اما نگاهی به تورم ۶ ماهه اقلام این گروه نشان می‌دهد که ماست پاستوریزه ۷/ ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ابتدای سال‌جاری، قیمت هر کیلو ماست پاستوریزه ۳۸۰۰ تومان بوده است که در پایان شهریورماه قیمت آن به حدود ۵۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. پنیر پاستوریزه نیز در مدت ۶ ماه تورم ۳/ ۳۵ درصدی را ثبت کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت هر بسته ۴۵۰ گرمی پنیر پاستوریزه در ابتدای سال‌جاری ۵۲۰۰ تومان بوده که در هفته منتهی به ۳۰ شهریورماه به ۷ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. کره پاستوریزه، ماست غیرپاستوریزه، شیر پاستوریزه و پنیر غیرپاستوریزه به ترتیب تورم نیم‌ساله ۶/ ۲۸ درصد، ۵/ ۲۵ درصد، ۱/ ۱۵ درصد و ۷/ ۱۲ درصد را ثبت کرده‌اند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه گروه لبنیات در پایان شهریورماه سال‌جاری به ۳۹ درصد رسیده است.  در هفته پایانی شهریورماه هر شانه ۲ کیلویی تخم مرغ به قیمت ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه شده است که به نسبت هفته قبل آن افزایش قیمتی را ثبت نکرده است. اما در بازه زمانی ۶ ماهه، قیمت تخم مرغ ۶/ ۲۹ درصد افزایش داشته است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر شانه تخم مرغ در ابتدای سال ۱۴۵۰۰ تومان بوده که در مدت ۶ ماه افزایش ۴۲۰۰ تومانی را تجربه کرده است.

در گروه برنج سه نوع برنج دسته‌بندی شده است. گروه اول برنج وارداتی غیرتایلندی است که در هفته آخر شهریورماه ۷/ ۰ درصد تورم هفتگی داشته است. گروه دوم برنج داخله درجه یک است که تورم هفتگی ۶/ ۱ درصدی را ثبت کرده و سومین گروه نیز برنج داخله درجه دو است که تورم هفتگی آن منفی ۳/ ۰ درصد بوده است. در مجموع گروه برنج در هفته منتهی به ۳۰ شهریورماه تورم ۴/ ۱ درصدی را تجربه کرده است. اما در بازه زمانی ۶ ماهه، به‌دلیل اینکه در گزارش ابتدای سال قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی درج نشده بود امکان مقایسه قیمتی آن در این مدت امکان‌پذیر نبود. اما برنج داخله درجه یک در نیم‌سال نخست سال‌جاری ۵/ ۱۲ درصد و برنج داخله درجه دو رشد ۶/ ۷ درصدی را ثبت کرده است.

تورم هفتگی گروه حبوبات در هفته منتهی به ۳۰ شهریور ۴/ ۰ درصد گزارش شده است. در این گروه تقریبا به غیر از لوبیا چیتی که تورم منفی ۴/ ۰ درصد و عدس که افزایش قیمتی را ثبت نکرده، سایر اقلام گروه تورم بین ۳/ ۰ تا ۱/ ۳ درصد را تجربه کرده‌اند. اما در مقیاس ۶ ماهه، لوبیا سفید با افزایش قیمت ۷/ ۲۲ درصد بیشترین افزایش و عدس با کاهش ۵/ ۲ درصد بیشترین افزایش را ثبت کرده‌اند.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته پایانی شهریورماه، گروه میوه‌های تازه تورم منفی ۴ درصد را ثبت کرده است. در این گروه انار با کاهش قیمت ۷/ ۱۰ درصد بیشترین کاهش قیمت و پرتقال درجه یک با ۴ درصد رشد قیمتی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اما نگاهی به این گروه در بازه زمانی ۶ ماهه نشان می‌دهد پرتقال درجه یک رشد قیمتی ۱۲۹ درصدی داشته است. قیمت سیب قرمز و سیب زرد نیز در مدت ۶ ماه تقریبا دو برابر شده است. اما در مقابل قیمت هندوانه در نیمه نخست سال‌جاری با کاهش ۱/ ۳۴ درصدی مواجه بوده است. نارنگی، لیمو شیرین و موز نیز به ترتیب تورم ۷/ ۱۵ درصد، ۳/ ۲۶ درصد و ۵/ ۴۹ درصد را در مدت ۶ ماه ثبت کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه میوه‌های تازه تا پایان شهریورماه ۲/ ۶۳ درصد گزارش شده است.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی از اقلام خوراکی در پایان هفته ۳۰ شهریورماه سال‌جاری، گروه سبزی‌های تازه تورم هفتگی مثبت ۸/ ۴ درصد را ثبت کرده است. در این گروه گوجه فرنگی با افزایش ۶/ ۱۵ درصدی به‌طور میانگین به قیمت ۴۵۰۰ تومان به فروش رسیده است. سایر اقلام این گروه تورم هفتگی کمتر از ۴ درصد را ثبت کرده‌اند. لوبیا سبز نیز با تورم منفی ۶/ ۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت را در میان اقلام این گروه ثبت کرده است. در بازه زمانی ۶ ماهه، گوجه فرنگی افزایش قیمت ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. سیب زمینی نیز با تورم مثبت ۷/ ۳۶ درصد مواجه بوده است. اما در مقابل قیمت پیاز در این مدت کاهش ۹ درصدی داشته است. لوبیا سبز نیز تورم منفی ۲/ ۳ درصد را ثبت کرده است. در هفته منتهی به ۳۰ شهریورماه، گروه گوشت قرمز تورم منفی ۶/ ۰ درصد را ثبت کرده است. در این گروه هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان به قیمت ۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هر کیلو گوشت گاو و گوساله بدون استخوان به قیمت ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسیده است که در هفته مورد بررسی گوشت گوسفند منفی ۲ درصد و گوشت گوساله تورم هفتگی مثبت ۴/ ۴ درصد را تجربه کرده‌اند. مقایسه آمارهای بانک مرکزی در بازه زمانی ۶ ماهه نشان می‌دهد گوشت گوسفند ۶/ ۳۱ درصد و گوشت گوساله ۴/ ۵۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

براساس گزارش بانک مرکزی، در هفته پایانی شهریور، هر کیلو گوشت مرغ با کاهش قیمت ۳/ ۶ درصد حدودا به قیمت ۹ هزارتومان عرضه شده است. اما مقایسه قیمت گوشت مرغ تا ابتدای سال نشان می‌دهد که افزایش قیمت ۴/ ۱۱ درصد را در مدت ۶ ماه داشته است. تورم ماهانه گوشت مرغ منفی ۱۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۶/ ۲۱ درصد بوده است که نشان می‌دهد قیمت مرغ نوسانات بسیاری را تا پایان شهریور داشته است.

آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد هفتگی ۴/ ۰ درصد در گروه قند و شکر و چای و رشد قیمتی ۳/ ۳ درصد در گروه روغن نباتی است. بررسی آمار ۶ ماهه این سه گروه خوراکی نیز نشان می‌دهد که قند ۳۵ درصد، شکر ۱/ ۳۱ درصد، چای ۱/ ۱۴ درصد، روغن نباتی جامد ۲/ ۱۹ درصد و روغن نباتی مایع ۶/ ۱۲ درصد رشد قیمتی داشته‌اند.

12-01