به گزارش روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ، حسن تلیکانی با ارائه آماری از عملکرد سایر بانک‌ها در شاخص‌های مختلف و مقایسه آنها با عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در بیش از یک دهه گذشته خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت غیر‌تجاری این بانک و همچنین چالش‌هایی که در این مدت با آن روبه‌رو بوده، خوشبختانه آمارهای عملکردی مطلوبی داشته که بیانگر برنامه‌ریزی یکپارچه و دقیق است.تلیکانی با بیان اهمیت و جایگاه ارزشمند طرح همیاران مهر به‌ویژه ابعاد معنوی این طرح، درخصوص اجرای دقیق و همه‌جانبه آن در سطح استان تاکید کرد. در ادامه این نشست که نجدی مدیر امور استان‌ها، فرجی رئیس اداره‌کل توسعه سرمایه انسانی و مسعودی مدیر شعب استان سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند، عملکرد استان در حوزه‌های منابع جذب‌شده، مصارف و تسهیلات پرداختی و همچنین مطالبات، بررسی و راهکار‌ها و رهنمودهای لازم ارائه شد.