به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، براساس بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار، متقاضیان دریافت ارز مسافرتی می‌توانند با پرداخت معادل ریالی، ارز درخواستی خود را در باجه‌های بانک تجارت مستقر در مبادی خروجی فرودگاه‌های تعیین شده (پس از باجه کنترل گذرنامه) در قبال ارائه حواله ارزی و گذرنامه متقاضی دریافت کنند. بنا بر این گزارش، در حال حاضر مسافرین با مراجعه به شعب ارزی _ ریالی و دوایر ارزی مستقر در شعب سراسر کشور و واحدهای ارزی تهران و شهرستان‌ها همانند روال قبل می‌توانند حواله ارز مسافرتی خود را دریافت کنند.