وی افزود: از مهم‌ترین مسائل در اداره هر شرکت مدیریت ذی‌نفعان یا به‌عبارتی پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی است. به این صورت که سازمان به شکلی اداره و مدیریت شود که منافع همه ذی‌نفعان شمال بیمه‌گذار، سهامدار و پرسنل تامین شود. مدیریت نادرست منافع ذی‌نفعان از دلایل مهم عدم‌موفقیت برخی شرکت‌ها است.مدیرعامل بیمه تعاون تصریح کرد: ارتقای سطح کیفی و فنی نمایندگان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی فنی، استفاده از ظرفیت و پتانسیل بالای فضای آنلاین و پیاده‌سازی بستر الکترونیک جهت فروش آنلاین محصولات و وصول مطالبات از مهم‌ترین سیاست‌های تدوین‌شده و چشم‌انداز شرکت بیمه تعاون است که تماما با مشارکت و همکاری همه مجموعه بیمه تعاون امکان‌پذیر خواهد بود.مظلومی ادامه داد: از ارزش‌های مهم و والای هر شرکت، احترام متقابل بین همه سطوح است. در نهایت وجود این ارزش در شرکت بیمه تعاون باعث می‌شود تا ماموریت اصلی این شرکت که ارائه خدمات بیمه‌ای به‌منظور ایجاد آرامش خاطر نزد بیمه‌گذاران است به‌درستی و به نحو احسن اجرا شود.