به گزارش ریسک‌نیوز، مسعود بادین، عضو هیات‌مدیره و معاون بیمه‌های اموال بیمه آسیا، با اشاره به افزایش ارزش وسایل نقلیه گفت: با توجه به لزوم پیشگیری از تبعات کم بیمگی در هنگام وقوع حادثه و بروز خسارت از بیمه‌گذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمه آسیا درخواست می‌شود برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه‌نامه بدنه اتومبیل به شعبه یا نماینده صادرکننده بیمه‌نامه خود مراجعه کنند.عضو هیات‌مدیره بیمه آسیا در ادامه افزود: همچنین با توجه به افزایش ارزش ساختمان‌ها و تاسیسات مراجعه بیمه‌گذاران بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه آسیا به شعبه یا نماینده صادرکننده بیمه‌نامه خود برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه مورد بیمه و به‌روز رسانی و اخذ پوشش‌های کامل برای پیشگیری از تبعات عدم‌کفایت سرمایه بیمه شده در هنگام وقوع آتش‌سوزی و خسارات تبعی و وارد آمدن خسارت یک اولویت و ضرورت انکارناپذیر است.