به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، هیات‌مدیره بیمه دانا به اتفاق آرا دکتر ابراهیم کاردگر نماینده سهام عدالت در هیات‌مدیره این شرکت را به‌عنوان مدیرعامل جدید بیمه دانا انتخاب کرد. براساس این گزارش در جلسه روز یکشنبه هیات‌مدیره بیمه دانا که با حضور رضا جعفری رئیس هیات‌مدیره، سیدمجتبی عطری عضو هیات‌مدیره، اسماعیل مهدوی نیا عضو هیات‌مدیره و سعید شیرزادی عضو هیات‌مدیره برگزار شد، ابراهیم کاردگر نماینده دولت در سهام عدالت در هیات‌مدیره به‌عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل جدید بیمه دانا انتخاب و معرفی شد. جعفری رئیس هیات‌مدیره بیمه دانا در ابتدای جلسه از زحمات دکتر بیژن صادق تقدیر کرد و پس از بررسی و اظهارنظر اعضای جلسه کاردگر را به اتفاق آرا به‌عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل جدید این شرکت منصوب کرد.