به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، تولید حق بیمه شرکت بیمه‌ دانا از رقم ۷۶۷ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱، به ۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ رسیده است که رشد ۴/ ۲۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت توانسته سهم خود را در صنعت بیمه که در پایان سال ۱۳۹۱ معادل ۸۳/ ۵ درصد بوده به ۴/ ۷درصد در پایان سال ۱۳۹۶ ارتقا دهد.به همین منظور، بیژن صادق مدیرعامل بیمه دانا، گفت: رشد تولید حق بیمه در صنعت بیمه از پایان سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶، حدود ۱۵۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد حق بیمه‌ تولیدی شرکت بیمه‌ دانا، ۶۶درصد بالاتر از رشد تولید حق بیمه در صنعت بیمه بوده است.وی افزود: همزمان با این افزایش رقم حق بیمه، اصلاح سبد پرتفوی و افزایش سهم بیمه‌های اموال و پرتفوهای سودده هم در دستور کار قرار داشته که نتایج مثبت آن در صورت‌های مالی شرکت منعکس شده است.بر اساس اعلام مدیرعامل بیمه دانا، پرتفوی امسال این بیمه در پایان سال ۱۳۹۷به ۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.