به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک به منظور ایفای مسوولیت اجتماعی خود در مدت مذکور تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۸ فقره تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی به ارزش بیش از یک هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... پرداخت کرده است.

در پنج ماه ابتدای امسال تعداد پنج هزار و ۸۰۹ فقره تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به ارزش بالغ بر یک‌هزار ‌و پنج میلیارد ریال و بالغ بر یک هزار و ۷۴۲ فقره تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی به ارزش ۲۷۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.بانک ملی همچنین به منظور عمل به رسالت و مسوولیت‌های اجتماعی خود، پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به سازمان‌های حمایتی را نیز در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس در مدت مذکور، ۳۵۴ فقره از این تسهیلات به ارزش ۲۴ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال به کمیته‌امداد امام خمینی (ره) و ۲۳۸ فقره به ارزش ۲۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.پرداخت ۹ فقره تسهیلات مشاغل خانگی بنیاد شهید به ارزش ۶۴۰ میلیون ریال و دو هزار و ۶۷۲ فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش ۲۴۱ میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش اشتغال بوده است.بنا بر این گزارش، بانک ملی ایران در سال گذشته نیز تعداد ۷۶ هزار و ۳۷۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های حمایتی در بخش‌های خوداشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت کرده است.