به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کاسپین، با توجه به رشد روز‌افزون فناوری ارتباطات و اطلاعات از یکسو و ضرورت تسریع در زمان ارائه خدمات به مشتریان از سوی دیگر، موسسه کاسپین در راستای ارائه خدمات بانکی مناسب و ساماندهی تعاونی‌های منحله هشت‌گانه اعتبار «فرشتگان، امیدجلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهراء مشهد، بدرتوس و پیوند»، راه‌اندازی سامانه مکاتبات اداری با بانک مرکزی را نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های ارائه خدمت خود به مشتریان عملیاتی کرد. بر این اساس، موسسه اعتباری کاسپین در راستای پاسخگویی به موقع و در اسرع وقت به مشتریان و سپرده‌گذاران، به منظور سرعت بخشیدن به مبادلات مکاتبات اداری، سهولت پیگیری نامه‌ها و دریافت پاسخ آنها از بانک مرکزی، سامانه تبادل مکاتبات اداری خود تحت عنوان «سامانه ECE » را راه‌اندازی کرد.