مجید مشعلچی فیروزآبادی، هوشمندسازی کسب‌وکار را عامل افزایش تعامل و ارتباطات موثر بین‌بخشی دانست و گفت: در این پازل نتایج فروش، خسارت، سرمایه‌گذاری، فرآیندها، نحوه تعامل با ذی‌نفعان و مشتریان و نیز توانمندسازی بخش‌های مختلف بررسی می‌شود.وی با بیان اینکه با هوشمندسازی کسب‌وکار وظایف و فرآیندهای اصلی کسب‌وکار در این شرکت بازنگری می‌شود، افزود: دستیابی به اطلاعات اثربخش و کارگشا، دقت و کیفیت و در نهایت، افزایش سودآوری و رضایت ذی‌نفعان و بیمه‌شدگان از جمله مزایای اجرای این پازل است.