موسویان با بیان تاریخچه تصویب قانون بانکداری بدون ربا گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا» تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود مقرر شد که سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد؛ بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد تا سپرده‌گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار ‌دهد و بانک نیز به‌عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و... استفاده کند. در نتیجه، بانک باید به‌عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود حاصل از این تجارت‌ها کسر و مابقی را به مشتری تحویل ‌دهد.وی همچنین ضمن قدردانی از عملکرد بانک دی در پایبندی به بانکداری بدون‌ربا گفت: مسوولان ارشد بانک دی اعم از هیات مدیره و مدیرعامل، اهتمام ویژه‌ای به مساله بانکداری بدون ربا دارند و با برگزاری دوره‌های آموزشی بانکداری اسلامی برای تمامی کارکنان بانک و انجام پروژه‌های تحقیقاتی موفق گام‌های موثری در این زمینه برداشته‌اند. در این مراسم محمدرضا مردانی مشاور مدیرعامل در امور بانکداری اسلامی نیز ضمن تبریک هفته بانکداری اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد بانک دی در حوزه بانکداری بدون ربا پرداخت و با معرفی مرکز مطالعات و توسعه بانکداری اسلامی و تشریح اقدامات انجام شده در دوره مدیریت فعلی بانک، از حمایت و توجه روزافزون مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک برای عملیاتی کردن بانکداری بدون ربا قدردانی کرد.