به گزارش روابط عمومی بانک سینا، سید‌ابوالفضل رضوی گفت: براساس این تفاهم‌نامه، سال ۹۵ برای اشتغال در روستاها برای هر استان ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که در همین سال نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بانک سینا برای فعالیت‌های تولیدی روستاها اختصاص یافت و این رقم در سال ۹۶ به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. سال‌جاری نیز برای هر استان ۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که می‌تواند ایفاگر نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان باشد.