به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبر رادیو با بیان اینکه شرکت‌های بورسی تحت مدیریت بانک از طریق بورس واگذار می‌شوند، افزود: شرکت‌ها و املاک دیگر از طریق مزایده عمومی با اطلاع‌رسانی گسترده توسط آگهی فروخته خواهند شد. وی افزود: فروش املاک مازاد و بنگاه‌های در اختیار بانک، موضوعی نیست که تنها در اختیار بانک ما باشد، بلکه بانک به‌عنوان یک طرف معامله، املاک را برای فروش می‌گذارد و باید خریدار نیز به این کار ترغیب شود.

حسین‌زاده با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و دولت تدبیر و امید بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری و فروش املاک مازاد تاکید دارند، گفت: عزم بانک ملی ایران برای اجرا کردن این دستورالعمل جزم است. مدیرعامل بانک ملی ایران تصریح کرد: ما در حال مذاکره با خریداران هستیم؛ اما باید این را هم گفت که بسیاری از بنگاه‌ها به‌صورت قهری به بانک واگذار شده و این کار بابت بدهی دولت‌ها یا بدهکاران حقیقی و حقوقی دیگر بوده است. به گفته حسین‌زاده، تنها بابت بدهی امیر منصور آریا، هشت شرکت از جمله گروه ملی فولاد به بانک ملی ایران واگذار شده است که اغلب آنها دچار مشکل تولید هستند. مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: نمی‌توان زمانی را برای فروش کامل همه بنگاه‌ها و املاک در اختیار اعلام کرد؛ زیرا طرف تقاضا نیز باید برای خریدن این اموال وجود داشته باشد.