به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بنا بر سیاست‌های جدید ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری بر مبنای نرخ ارز مصوب دولت به‌صورت معمول در حال انجام است و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵/ ۵ میلیارد یورو ارز بابت ورود کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز مردم تامین شده است. همچنین عملکرد بازار ثانویه با ورود ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ میلیارد یورو بوده است. ارز تامین‌شده در این بازار برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و سایر کالاهای موردنیاز کشور توسط واردکنندگان بر مبنای مکانیزم بازار با نرخ توافقی خریدوفروش شده است. درخصوص بازار ثانویه سیاست بانک مرکزی بر آن است که صادرکنندگان با توجه به مکانیزم بازار، ارز خود را عرضه کرده و واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز برای تامین ماشین‌آلات، مواد اولیه و سایر کالاهای موردنیاز خود در این بازار ارز موردنیاز را تامین کنند. بر این اساس، از زمان اجرای سیاست جدید ارزی دولت در مورخ ۱۶ مرداد سال‌جاری قریب به یک میلیارد یورو در بازار ثانویه برای ورود کالاهای با نرخ متوسط ۹۰۰۰ تومان به ازای هر یورو معامله شده است. همچنین مقرر است بانک‌ها و صرافی‌ها برای تامین نیازهای ارزی واقعی مردم به‌صورت اسکناس و در جهت مصارف خدماتی بنا بر سیاست‌های اعمال‌شده نسبت به ورود و تامین ارز به‌صورت اسکناس اقدام کنند. بر این مبنا به تمام بانک‌ها و صرافی‌ها اجازه داده شده است تمهیدات لازم برای تامین اسکناس را به کار گیرند. بنابراین انتظار می‌رود به‌تدریج اسکناس لازم برای تامین نیاز واقعی مردم توسط بانک‌ها و صرافی‌ها تامین شود. در پایان لازم به تاکید است که دغدغه اصلی بانک مرکزی تامین نیازهای اساسی، ضروری و واقعی مردم است و در این زمینه تمام مساعی خود را به کار خواهد برد. بنابراین این بانک به مردم اطمینان می‌دهد که تمام تلاش خود را برای تامین منافع و مصالح عامه جامعه به کار می‌برد و ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری بنا بر سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران با نرخ مصوب تامین می‌شود.