به گزارش روابط عمومی بیمه میهن مجید بنویدی افزود: فروش‌های هیجان‌زده سال‌های ۹۱ تا ۹۳، شرکت را با مشکل توانگری رو‌به‌رو کرد؛ به همین دلیل اکنون دیگر درپی فروش هیجانی نیستیم.مدیرعامل این شرکت بیمه‌ای در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور مجوز فعالیت بیمه میهن در سال ۸۷ گفت: این شرکت هنوز تکامل پیدا نکرده و نسبت به یک شرکت ۱۰ ساله عقب است.وی با بیان این نکته که فروش هیجانی سال‌های ۹۱ تا ۹۳ باعث تاثیر منفی روی نسبت توانگری و به تبع آن دریافت اخطار از بیمه مرکزی شد، افزود: این موضوع باعث عدم تناسب در ورود و خروج نقدینگی به شرکت شد. همچنین از سال ۹۴، میزان خسارت‌ها نسبت به حق بیمه پیشی گرفت و این مساله تا پایان سال ۹۶ ادامه یافت.

مدیرعامل بیمه میهن با تاکید بر این نکته که مشکل بیمه میهن آنقدرها هم جدی نبود، گفت: معوقات شرکت ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بود؛ در‌حالی‌که ارزش ساختمان مرکزی شرکت به جز شعب ملکی و سپرده‌های بانکی، در همین حدود است.بنویدی تعداد شعب بیمه میهن را ۴۲ شعبه ذکر کرد که حدود ۸۰ درصد این شعب، «ملکی» است.وی افزود: از زمان ورود به بیمه میهن، تلاش کردیم با وصول مطالبات، دریافت از بیمه‌گران خارجی و فروش دارایی‌های مازاد، جریان نقدینگی شرکت تقویت شود.مدیرعامل بیمه میهن با اشاره به پرداخت ۶۰ میلیارد تومان از معوقات ثالث شرکت تاکنون تصریح کرد: هم‌اکنون از منطقه بحران رد شده و در پی تقویت بخش فروش شرکت هستیم.بنویدی با اشاره به عدم‌تکامل شبکه مدیران میانی، روسای شعب و نمایندگان شرکت ادامه داد: مدیرانی به بیمه مرکزی معرفی شدند که طیف سنی آنان بین ۳۰ تا ۳۵ سال است و می‌توانند ۲۰ سال دیگر در این سطح باقی بمانند. همچنین در ریاست شعب و جذب نمایندگان هم تجدیدنظر شده است.وی افزود: با یک حرکت ملایم در پی افزایش سطح توانگری شرکت در پایان سال‌جاری از ۲ به یک هستیم.مدیرعامل بیمه میهن زیان انباشته شرکت بیمه میهن را در شرایط کنونی، ۷۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: علاوه‌بر ۳۰۰ نماینده‌ای که کد داده‌ایم، بر حسب مجوز بیمه مرکزی می‌توانیم ۱۹۸ نماینده دیگر جذب کنیم.