به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، با استفاده از این سامانه مشتریان می‌توانند خدماتی فراتر و مطلوب‌تر از کانال‌های اینترنت بانک و تلفنبانک دریافت کنند. همچنین مشتریان می‌توانند در ساعات اداری از طریق شعبه مجازی عملیات‌های دریافت مانده حساب، صورت‌حساب سپرده‌ها، انتقال وجه داخلی، انتقال وجه پایا و انتقال وجه کارت به کارت را انجام و رسیدهای دریافتی خود را از طریق روال‌های تصدیق هویت این سامانه هویت‌سنجی کنند. بنا بر این گزارش، این سامانه برای کار با موبایل نیز بهینه‌سازی شده و مشتری می‌تواند با تمام مرورگرهای موبایلی یا کامپیوتری، از امکانات این سامانه استفاده کند.