به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مصطفی کیایی، مدیرعامل بیمه اتکایی امین از افزایش سرمایه این شرکت به میزان ۲۰ درصد خبر داد و درباره ضرورت این افزایش سرمایه گفت: تحولات اقتصادی سبب کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شد. از سوی دیگر ارزش اموال و دارایی‌های بیمه‌گذاران که از طریق بیمه‌گران مستقیم تحت‌پوشش بیمه اتکایی امین قرار گرفته، به شکل بی‌سابقه‌ای سیر صعودی داشته است؛ بنابراین سرمایه این شرکت به میزان سال‌های گذشته قادر به حمایت از اموال بیمه‌شدگان نیست.مدیرعامل بیمه اتکایی امین سود هر سهم این شرکت برای ۹ ماهه سال مالی ۹۷ (منتهی به ۳۱ خرداد ) را ۲۲۳ ریال اعلام کرد و گفت: این سود رشد ۵ درصدی نسبت به بودجه تعدیل شده سال ۹۷ داشته و فاقد هر گونه زیان انباشته است.

کیایی تصریح کرد: بیمه اتکایی امین در صورت‌های مالی جدید خود نرخ تسعیر یورو را ۸ هزار تومان و معادل نرخ بازار معین کرد تا به شکل صوری و غیرواقعی سود شناسایی نشود.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به رویکرد مثبت رئیس کل جدید بیمه مرکزی ایران به بحث واگذاری‌های اتکایی اشاره کرد و افزود: در جلسه مشترک شرکت‌های اتکایی ایرانی با رئیس کل  و مدیرکل اتکایی بیمه مرکزی ایران به صراحت اعلام شد بیمه مرکزی رقیب شرکت‌های بیمه نیست و هرچه شرکت‌های بیمه قوی باشند، نشان‌دهنده قدرت بیمه مرکزی است.مدیرعامل اتکایی امین ادامه داد: رئیس کل در این جلسه گفت، بیمه مرکزی ترازنامه سودده نمی‌خواهد، بلکه نیازمند نظارت موثر است.کیایی گفت: بیمه اتکایی امین مشروط به تضمین نرخ و شرایط درست از سوی بیمه مرکزی آماده است بخشی از پرتفوی اتکایی‌های اختیاری و اتکایی اجباری را قبول کند.