مازاد بودجه دولت فدرال ۱/ ۱۳ میلیارد یورو، دولت‌های محلی ۱/ ۱۳ میلیارد یورو، تامین اجتماعی ۹ میلیارد دلار و سایر ادارات دولتی ۶/ ۶ میلیارد یورو برآورد شده است. از سال ۲۰۱۴ تاکنون همواره مازاد بودجه دولت آلمان رو به افزایش بوده است. یکی از مهم‌ترین اصول مورد توافق دولت ائتلافی آلمان، نداشتن کسری بودجه بوده است.مرکز آمار آلمان همچنین نرخ رشد آلمان در سه ماه دوم امسال را ۵/ ۰ درصد پیش‌بینی کرده که رشد بسیار ضعیفی برای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا محسوب می‌شود. به گفته این مرکز میزان واردات آلمان با سرعتی بیشتر از صادرات رشد داشته و همین مساله موجب کاهش مازاد تراز تجاری این کشور شده است.این مرکز با هشدار نسبت به افزایش سیاست‌های حمایت گرایانه در جهان و افزایش محدودیت‌های تجارت آزاد گفته است که این مساله ریسک موثری بر چشم‌انداز اقتصادی آلمان خواهد داشت. وزارت دارایی آلمان نیز از بحران لیر ترکیه، برگزیت و منازعات تجاری در سطح جهان به‌عنوان بزرگ‌ترین مخاطرات رشد اقتصادی آلمان نام برده است.