همچنین رشد در ارزش ریالی تسهیلات پرداختی نیز ناشی از افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن در سال‌جاری در برخی از انواع تسهیلات نسبت به سال گذشته است.کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به تاثیر دو منظوره تسهیلات بانکی در رونق بخش مسکن و ساختمان اعلام کردند: پرداخت تسهیلات از یکسو باعث تحریک سمت عرضه و تقاضا می‌شود و از سوی دیگر با راه افتادن جریان خرید و ساخت مسکن ناشی از شکل‌گیری رونق، میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن نیز با افزایش مواجه می‌شود؛ بنابراین تسهیلات به‌عنوان محرک اولیه در ابتدا باعث انجمادزدایی از بازار مسکن می‌شود، اما بعد از آن، جنب و جوش در بازار مسکن خود به عاملی برای رشد میزان استفاده از تسهیلات تبدیل می‌شود.براساس این گزارش، عمده تسهیلات پرداخت شده توسط بانک مسکن در چهار ماه اول امسال، در اختیار متقاضیان خرید خانه قرار گرفته است. در این مدت، ۶۳ هزار و ۶۰۹ فقره تسهیلات در قالب فروش اقساطی و خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شد که ارزش ریالی مجموع این دسته از تسهیلات، ۳ هزار و ۱۳۵ میلیارد و ۴۷۷ میلیون تومان بوده است.تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن به متقاضیان خرید خانه در چهار ماه اول امسال به لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب، ۷۱ درصد و ۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد پیدا کرده است.بانک مسکن در این مدت -چهار ماه اول امسال- همچنین بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ فقره تسهیلات به سازنده‌‌های مسکن و ساختمان پرداخت کرد. ارزش ریالی این میزان تسهیلات ۷۵۵ میلیارد و ۹۱۹ میلیون تومان بوده است. تعداد ساختمان‌هایی که در چهار ماه اول امسال با کاربری مسکونی، از تسهیلات بانک مسکن برای احداث آنها استفاده شده نسبت به چهار ماه اول سال گذشته، ۴ درصد رشد پیدا کرده است.