به گزارش «ایبِنا» در این رویداد که به میزبانی صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد، مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر جایگاه و نقش بنیادین صندوق تضمین صادرات در تامین‌مالی صادرات کشور گفت: با درنظرگرفتن شرایط خطوط اعتباری که بین ایران و کشورهای دیگر تعریف شده و بازارهای فعال بین‌المللی که ما امکان حضور درآن را داریم، صندوق نقش مهمی در کاهش ریسک‌های موجود دارد. این ریسک‌ها در حوزه‌های عملیاتی، مبادلات مالی، صادرات و واردات کالا و ملاحظات سیاسی وجود دارند که کنترل وکاهش بهینه آنها، نیازمند هوشمندی، شناخت فضای کنونی و به‌کارگیری توانمند ابزارهای در دسترس خواهد بود. در این مراسم همچنین، سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمن قدردانی از بانک پارسیان بابت پیش‌گامی در موضوع تامین‌مالی تضمین صادرات ملی عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشوروتنگناهای موجود در فضای تجارت بین‌الملل، این همکاری راهگشا خواهد بود.