وی افزود: بیمه کارآفرین هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بانک‌های مطمئن کشور سپرده‌گذاری کرده و تنها ۳۳۰ میلیارد تومان آن در بانک کارآفرین بوده است.در این مراسم همچنین علی آزاد، رئیس هیات‌مدیره و رئیس مجمع عمومی سالانه بیمه کارآفرین در توضیح برخی بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تاکید بر اعمال اصلاحاتی در گزارش آینده صورت‌های مالی شرکت، از سرمایه‌گذاری بیمه کارآفرین در زمینه املاک و مستغلات و همچنین فروش برخی از دارایی‌ها در آینده و افزایش میزان سود بیمه‌گذاران عمر و زندگی این شرکت خبر داد و تصریح کرد: اگر این میزان سود در صورت‌های مالی سال گذشته منعکس نشده، به‌خاطر این بوده که نخواسته‌ایم سود بی‌کیفیت نشان دهیم. وی با اشاره به میزان سود شناسایی شده در صورت‌های مالی سال گذشته و الزام هیات‌مدیره برای ذخیره‌گیری جهت اعمال بندهای حسابرس قانونی بیمه کارآفرین، افزود: با تایید سهامداران این شرکت سودی برای عملکرد سال گذشته تقسیم نخواهد کرد و پاداشی هم به هیات‌مدیره تعلق نخواهد گرفت. آزاد با اشاره به میزان مطالبات سال‌های گذشته گمرک ایران از بیمه کارآفرین بابت بیمه‌های ترانزیت، از تلاش و تدبیر مدیرعامل این شرکت بابت پیگیری این پرونده سنگین و کاهش قابل توجه مطالبات گمرک تقدیر کرد و افزود: البته یکی از تدابیر مدیرعامل کارآفرین کاهش میزان مالیات ادعایی از این شرکت بوده که به همین دلیل در صورت‌های مالی شرکت، ذخیره‌ای بابت مالیات ادعایی لحاظ نشده است.بنا بر این گزارش، شنیده‌ها حاکی از آن است که محمد حیدری، معاون فنی بیمه ایران مدیرعامل جدید بیمه کارآفرین خواهدشد.