این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از طرفی با توجه به اینکه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری قرار است به رَسته فعالیت‌های اشتغال‌زا و از پیش تعیین شده اختصاص یابد، ظرفیت برخی از رسته‌ها تکمیل شده است. مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار در وزارت کار، با اشاره به اینکه برخی از درخواست‌های متقاضیان نیز خارج از طرح‌های اشتغال‌زا بود، گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه بررسی توجیه اقتصادی طرح‌های اشتغال‌زا برای پرداخت تسهیلات برعهده بانک‌های عامل است، برخی از طرح‌های اشتغال‌زا که توجیه اقتصادی ندارند، توسط موسسات عامل مورد تایید قرار نمی‌گیرند و از شمول دریافت تسهیلات اشتغال خارج می‌شوند.بنابراین طرح‌های دارای توجیه اقتصادی سایر متقاضیان باید جایگزین طرح‌های غیراشتغال‌زا شوند. ازوجی با بیان اینکه مجموع این عوامل باعث توقف ثبت نام در سامانه کارا تا اطلاع ثانوی شد، گفت: البته بررسی طرح‌هایی که در گذشته از سوی متقاضیان ثبت شده، ادامه دارد؛ اما ثبت تقاضای جدید منوط به بررسی تقاضاهای قبلی و پایش طرح‌ها است.این مقام مسوول در وزارت کار گفت: پس از پایش طرح‌های ثبت شده متقاضیان در سامانه و همچنین طرح‌های ارجاع شده به موسسات عامل، درخصوص فعالیت مجدد سامانه اطلاع‌رسانی می‌شود.