ویرایش اول «الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» به‌عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۵ برای استفاده عموم روی وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شد. همچنین ویرایش دوم «الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» در راستای اجرای مفاد مستند «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» پس از اخذ نظرات متخصصان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شد. اکنون در ادامه انتشار ضوابط و فرآیند اجرایی پرداخت‌یاران، ویرایش سوم این مجموعه در اختیار صاحب‌نظران و عموم مردم قرار گرفته است. پرداخت‌یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تفاهم‌نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. پرداخت‌یار، پرداخت‌های بدون حضور کارت از جمله پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای مبتنی‌بر زیرساخت‌های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می‌کند» و موظف به فعالیت در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت الزامات و دستورالعمل‌های وضع شده ازسوی بانک مرکزی بوده و در صورت تخطی پرداخت‌یار از این قوانین و مقررات، مطابق با آیین‌نامه‌های انضباطی متناظر، با آن برخورد خواهد شد. در این فرآیند اجرایی آمده است که موضوع فعالیت پرداخت‌یار، ارائه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده پس از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی پرداخت است و در بخش الزامات پرداخت‌یاری تاکید شده است که پرداخت‌یار به هیچ عنوان حق مبادرت به انجام فعالیت‌های بانکی و اعتباری را ندارد. مصادیق عملیات بانکی و اعتباری مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار است. همچنین «صدور هرگونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترونیک و عملیات ارزی در فعالیت پرداخت‌یاری ممنوع است. در ادامه نیز تاکید شده است که پذیرش هرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غیر‌بانک و پردازش و انتقال تراکنش‌های آنها توسط پرداخت‌یار ممنوع است.» در این بخشنامه آمده است: «پرداخت‌یار مجاز به تجمیع مبالغ ناشی از تراکنش‌های پذیرندگان پشتیبانی شده خود در حسابی که در موافقت‌نامه بین پرداخت‌یار و شاپرک اعلام شده و مورد تایید قرار گرفته است بوده و استفاده از هر گونه حساب دیگری برای تجمیع مبالغ تراکنش ممنوع است.» علاوه‌بر این در بند دیگر آمده است که «مجموع حجم عملیات یک پرداخت‌یار در یک روز نباید از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام آن پرداخت‌یار بیشتر باشد، مگر آنکه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از پرداخت‌یار ضمانت‌نامه یا وثایق نقدشونده کافی اخذ کند.»