به این ترتیب صندوق تامین خسارت‌های بدنی جزو نهادهای شفاف در حوزه عملکردی در بین سازمان‌های کشور طبقه‌بندی شد.بنابر این گزارش، مجمع عمومی با حضور باقری نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، عبدالناصر همتی رئیس‌کل قبلی بیمه مرکزی ایران، نمایندگان سایر اعضای مجمع عمومی، نوری معاون دادستان کل کشور و اعضای هیات نظارت در محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی برگزار شد.در ادامه علی جباری در مقدمه گزارش هیات نظارت به مجمع عمومی، با اشاره به ایفای نقش صندوق در قانون شخص ثالث، به‌عنوان مکمل صنعت بیمه گفت: در سال گذشته صندوق، در ارائه خدمت به عده کثیری از قربانیان حوادث رانندگی که تعداد آنها افزون بر ۲۱ هزار نفر است و متاسفانه اکثرا فاقد هر گونه حمایت و پوشش بیمه‌ای و به‌صورت گسترده در سطح کشور هستند، به شکلی موفق عمل کرده است.جباری گفت: در سال‌های اخیر شاهد تعامل بسیار نزدیک بین صندوق و شرکت‌های بیمه‌ای بوده‌ایم و به‌منظور دستیابی به اهداف قانون جدید حمایت‌های خوبی از طرف مجمع عمومی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی در ایفای تکالیف صندوق در تدوین آیین‌نامه‌ها و... صورت‌گرفت؛ به‌طوری‌که سال گذشته با تلاش سه‌گانه صندوق، بیمه ‌مرکزی و شرکت بیمه ایران، یکی از مشکلات حاکمیت و صنعت بیمه کشور درخصوص ابطال پروانه شرکت بیمه توسعه را شاهد بودیم که نتیجه این تلاش‌ها باعث افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه کشورشد.