به گزارش روابط عمومی بانک سپه، در جلسه امضای این تفاهم‌نامه ضمن قدردانی از عملکرد بانک سپه در کمک به توسعه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، این بانک به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل در اختصاص منابع موردنیاز طرح‌های این حوزه از محل منابع صندوق توسعه ملی انتخاب شد.براساس تفاهم‌نامه امضا شده، قرار است منابع موردنیاز پروژه‌های در حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌های سپه، پارسیان و گردشگری تامین شود.تفاهم‌نامه اشتغال گسترده و پایدار در قالب ۸ هزار پروژه شهری و روستایی در بخش‌های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی اجرا خواهد شد. با اجرای این تفاهم نامه، در فاز اول ۱۵۶ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند و در فاز دوم این تعداد به ۱۹۰ هزار فرصت شغلی افزایش می‌یابد.در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک بین سازمان‌های برنامه‌وبودجه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و صندوق توسعه ملی مدیرعامل بانک سپه ضمن تاکید بر اهمیت بخش گردشگری در توسعه کشور، تصریح کرد: بانک سپه سال‌های اخیر عملکرد مطلوبی در کمک به توسعه این بخش داشته و حدود ۹۰ درصد طرح‌های که به این بانک معرفی‌شده را تامین مالی کرده است و به‌سبب این کارکرد خوب به‌عنوان بانک عامل در این تفاهم‌نامه انتخاب شد.