روابط عمومی بانک سینا اعلام کرد: برای کمک به توسعه اشتغال در مناطق روستایی استان‌های مرکزی، لرستان و قم، تا ۱۵ مرداد ماه ۲۳۷ طرح به مبلغ یک‌هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال تسهیلات با برآورد اشتغال‌زایی یک‌هزار ۹۱۸ نفر مصوب شده است که از این تعداد ۱۶۸ مورد به مبلغ ۷۴۰ میلیارد ریال به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.بر اساس این گزارش، به ۱۶۸ طرح مذکور با امکان اشتغال‌زایی برای یک‌هزار ۳۱۴ نفر به مبلغ ۶۳۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و ۹۷ طرح از مجموع طرح‌های معرفی شده در این استان‌ها نیز به مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده که اشتغال‌زایی ۷۴۵ نفر را به همراه داشته است.