به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی امین، با توجه به لزوم هماهنگی بیشتر بین شرکت‌های بیمه مناطق آزاد با سازمان منطقه آزاد کیش، جلسه‌ای با حضور محمد ابراهیم انصاری لاری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش و مدیران عامل شرکت‌های بیمه ایران معین، آسماری، امید، حافظ، متقابل قشم و بیمه اتکایی امین و معاون اقتصادی کیش و روسای ادارات مالیاتی و تامین اجتماعی تشکیل شد.در ابتدای جلسه، با ارائه یک گزارش، فعالیت‌های شرکت‌های بیمه، درخواست‌ها و تفاوت‌های بیمه‌های ثبت شده در مناطق آزاد و ثبت شده در سرزمین اصلی و همچنین تفاوت‌ها و مشترکات بیمه‌های ثبت شده در مناطق آزاد ایران با بیمه‌های ثبت شده در برخی از منطق آزاد آسیا و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده ازسوی شرکت‌های بیمه به نمایش درآمد. در این جلسه هر یک از مدیران عامل شرکت‌های بیمه با بیان مشکلات شرکت‌های خود و ظرفیت‌های شرکت‌های بیمه، برای تقویت منطقه آزاد کیش مطالبی را مطرح کردند.بنا بر این گزارش، مشکلات شرکت‌ها در مورد مالیات و تامین اجتماعی نیز یکی دیگر از مباحث جلسه بود که دستور رفع مشکلات شرکت‌های بیمه در این مورد ازسوی مدیرعامل منطقه آزاد کیش به ادارات ذی‌ربط داده شد.