نوبخت با اشاره به برگزاری اولین جلسه بودجه‌ریزی برای سال آینده افزود: دولت تا ۱۵ آذر موظف است که بودجه را به مجلس ارائه دهد و ما طبق برنامه زمان‌بندی باید از اول شهریور بودجه‌ریزی را آغاز کنیم؛ اما با توجه به اینکه بودجه سال ۹۸ با توجه به شرایط داخلی و خارجی به مطالعه بیشتری نیاز دارد اولین جلسه بودجه‌ریزی سال آینده را دیروز تشکیل دادیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه یک پیش‌بینی از منابع و مصارف است، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنای عمل ماست. وی ادامه داد: ما در شرایطی هستیم که پیش‌بینی برای سال آینده کار سخت و خطیری است و بودجه سال آینده باید دقیق تهیه شود.نوبخت افزود: با توجه به این شرایط باید برای بدبینانه‌ترین وضعیت یک بودجه در سایه در چند بخش داشته باشیم. امیدوارم این اتفاق نیفتد؛ اما ما باید خود را برای بدترین شرایط آماده کنیم و به بهترین شرایط امید داشته باشیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر برنامه و سیاستی را که بخواهیم اجرا کنیم، باید منابع و مصارف آن مشخص باشد و بودجه سال ۹۸ با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی و انتظارات مردم یک بودجه ویژه خواهد بود و سال آینده یک سال استثنایی است.