منابع صندوق توسعه ملی بهترین سهم تعریف‌شده بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی از درآمدهای نفتی کشور است. مصرف این ثروت ملی، براساس لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه در جهت تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعریف شده است. به‌عبارت دیگر صندوق توسعه ملی مهم‌ترین نهادی است که وظیفه تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور را بر عهده دارد. اما ازآنجاکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آگاهی کافی نسبت به فرآیند تامین مالی از این طریق و همچنین قوانین و مقررات، چارچوب‌ها و نحوه تعامل بانک‌ها و صندوق را ندارند، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهند. به همین منظور واحد آموزش روزنامه «دنیای ‌اقتصاد» در کارگاه آموزشی با عنوان «فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی» به موضوعاتی شامل تهیه و تدوین طرح امکان‌سنجی (مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی) اطلاعات مورد نیاز برای تدوین طرح امکان‌سنجی؛ تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها، نگاهی به شاخص‌های اقتصادی؛ شاخص مقایسه و انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. علاقه‌مندان و متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند با واحد آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس بگیرند یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت واحد آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.