بر این اساس کودکان زیر ۱۸ سال نیز می‌توانند از امکانات این تسهیلات استفاده کنند؛ تا جایی که افتتاح حساب تسهیلات مسکن بانک ملی ایران از روز نخست تولد امکان‌پذیر است. براساس این گزارش، مزیت دیگر این تسهیلات، تعلق گرفتن آن به خرید خانه، بدون در نظر گرفتن شرط سنی ملک است. در واقع‌گیرنده تسهیلات خرید مسکن بانک ملی ایران می‌تواند بدون توجه به سن بنا، از این خدمت استفاده کند. با وجود این سن بنا باید به‌گونه‌ای باشد که تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، ارزش آن از بین نرود. بنا بر این گزارش، افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی مسکن بانک ملی ایران مانند سپرده کوتاه‌مدت عادی انجام می‌شود و براساس مبلغ سپرده‌گذاری و مدت ماندگاری در قالب دو طرح قابل‌ارائه است. همچنین اوراق این گواهی سپرده در فرابورس قابل‌معامله است. نرخ سود تسهیلات ویژه مسکن بانک ملی ایران ۵/ ۱۷ درصد است و به سپرده‌ها نیز سود سالانه ۱۰ درصد تعلق می‌گیرد.