کاپیتال اینتلیجنس در گزارش منتشره سال جاری رتبه حمایتی ۲ برای بانک توسعه صادرات در نظر گرفت که به گفته این موسسه نشانگر احتمال بالای حمایت دولت ایران در حوزه نقدینگی و سرمایه است. این موسسه نسبت کفایت سرمایه بانک با افزایش سرمایه ۱۰ تریلیون ریالی را در ۶ ماهه اول ۱۳۹۶ بهبود یافته اعلام کرده و افزوده است: این نسبت به سطح قابل‌اطمینانی رسیده است. براساس این گزارش، دسترسی مستقیم بانک توسعه صادرات ایران به تسهیلات منظم میان‌مدت و بلند‌مدت دولتی یکی از عوامل بهبود رتبه بانک شده است. این موسسه علاوه بر اینکه در گزارش خود نسبت های نقدینگی بانک توسعه صادرات را مطلوب ارزیابی کرده، یادآور شده است که از زمان لغو تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶ روند رو به رشدی در فعالیت‌های بانک توسعه صادرات ایران مشاهده می‌شود. کاپیتال اینتلیجنس همچنین در گزارش خود آورده است: مدل مطلوب کسب و کار بانک توسعه صادرات نشان می‌دهد این بانک از بهبود اقتصادی و کاهش تورم منتفع می‌شود. این گزارش اضافه کرده است: رتبه ارزی بلندمدت و کوتاه‌مدت بانک توسعه صادرات ایران نسبت به سال قبل از آن تغییری نداشته و درسطح رتبه ارزی کشور قرار دارد. همچنین چشم‌انداز بانک تا قبل از ماه مه ۲۰۱۸ میلادی «پایدار» بوده است.