تسهیلات ارائه شده بر مبنای عقد قرض‌الحسنه و با کارمزد ۳ درصد است که سالانه و براساس مانده بدهی محاسبه و به اصل وام اضافه و به همراه اقساط تسهیلات پرداختی وصول می‌شود. همچنین میزان تسهیلات اعطایی به هر دانشجو در هر مقطع تحصیلی معرفی شده حداکثر طی ۸ مرحله به تشخیص و معرفی صندوق خواهد بود. مبلغ تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به هر یک از اشخاص معرفی شده توسط صندوق رفاه دانشجویان، متناسب با مقطع تحصیلی و حداکثر ۲۰۰  میلیون ریال است. مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در این‌باره توضیح داد: این تفاهم‌نامه در راستای گسترش فعالیت‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و ارائه خدمت به تمام اقشار از جمله دانشجویان برای ۴سال که در مجموع ۳۲۰۰ میلیارد ریال است، منعقد شده است. وی افزود: سقف این وام طی مدت تحصیل دانشجو، ۲۰ میلیون تومان با کارمزد ۳ درصد و قرض‌الحسنه است که برای مبالغ کمتر از ۱۰ میلیون تومان یک ضامن و تا ۲۰ میلیون تومان دو ضامن نیاز است. مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: با این اقدام توان صندوق رفاه دانشجویان دوبرابر شده و این تفاهم‌نامه سالانه است و در صورت توافق دو طرف افزایش خواهد یافت. همچنین ذوالفقار یزدان‌مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، گفت: این تفاهم‌نامه در جهت هم‌افزایی و ارتقای خدمات به دانشجویان انجام شد. وی افزود: این تسهیلات از سوی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در اختیار دانشجویان دانشگاه‌های علمی‌کاربردی، پیام‌نور و آزاد قرار خواهد گرفت.