به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در طرح پیش‌فروش سکه که از ۱۷ بهمن سال گذشته آغاز و تا ۱۶ اردیبهشت ادامه داشت، در مجموع تعداد ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد که از این تعداد، یک میلیون و ۶۱۰ هزار قطعه سکه در سررسیدهای یک و سه ماهه (معادل بیش از ۹۵ درصد تعهدات این دو سررسید) به متقاضیان تحویل شده است.بر این اساس بانک مرکزی تاکنون ۷۹۰هزار قطعه سکه در سررسید یک ماهه و ۸۲۰ هزار قطعه سکه در سررسید سه‌ماهه به خریداران تحویل داده است و تنها حدود ۵ درصد از خریداران تاکنون برای دریافت سکه‌های خود به بانک عامل مراجعه نکرده‌اند.همچنین تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در سررسید ۶ ماهه از تاریخ ۱۷ مرداد آغاز می‌شود و در مجموع ۲ میلیون ۵۸۰‌هزار قطعه سکه با سررسید ۶ ‌ماهه تا تاریخ ۱۶ آبان تحویل خریداران خواهد شد. براساس تاکید بانک مرکزی، سکه‌های پیش خرید شده کسانی که تاکنون برای دریافت آنها به بانک مراجعه نکرده‌اند نزد بانک ملی ایران محفوظ است و خریداران می‌توانند تا ۶ ‌ماه پس از زمان سررسید با مراجعه به شعب آن بانک و ارائه رسید پیش‌خرید، سکه‌های خود را دریافت کنند.