بنا بر این گزارش، دومین جشنواره ملی روز جنگلبان همزمان با روز جهانی جنگلبان با حضور مدیرعامل بانک ایران زمین، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، سرهنگ قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و جمعی از جنگلبانان کشور در مرکز نمایشگاهی گفت‌وگو در تهران برگزار شد.وی ضمن تاکید بر حمایت بانک ایران زمین از رویدادهای محیط زیستی کشور، تصریح کرد: تفاوت نمی‌کند که در چه سمت و جایگاهی هستیم؛ حمایت از محیط زیست کشور، مسوولیت اجتماعی همه ماست.«توتک جنگلبان» در واقع صندوقی است که در آینده خدماتی از قبیل آموزش و توانمندسازی جنگلبانان و مسائل رفاهی آنان را پیگیری خواهد کرد.