مرتضی اکبری با اشاره به ظرفیت بالای دو بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت در پرداخت تسهیلات گفت: در حال حاضر دو بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت حدود ۱۰ درصد منابع قرض‌الحسنه را در نظام بانکی در اختیار دارند؛ اما حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه سیستم بانکی را پرداخت کردند. وی با بیان اینکه بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت، حدود ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور دارند، افزود: متقاضیان تاسیس بانک قرض‌الحسنه باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند؛ زیرا هزینه کردن برای تاسیس بانک جدید، هم از بعد تکنیکی و هم از بعد تاکتیکی و همچنین هزینه‌ای، به هیچ عنوان به صلاح اقتصاد کشور نیست. مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با تاکید براینکه ظرفیت‌های ارائه خدمات این دو بانک به متقاضیان همگانی و مربوط به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، گفت: تاسیس بانک جدید به معنای تحمیل هزینه گزاف به بیت‌المال است. معتقدم مشاوران، به آستان قدس رضوی در مورد تاسیس بانک جدید به اشتباه مشاوره می‌دهند. اکبری با تاکید بر اینکه تاسیس بانک زمانی موثر است که حوزه‌های بانکی توان ارائه خدمات مورد نیاز این نهادها را نداشته باشند، گفت: در حال حاضر بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت با ۳۰-۲۰ درصد از ظرفیت کار می‌کنند؛ بنابراین نیازی به ایجاد بانک جدید نیست. آستان قدس می‌تواند با تمرکز منابع مالی خود نزد این بانک‌ها، ضمن اجرای وظیفه ذاتی و شرعی خود، پوشش اقشار و آحاد جامعه مدنظر را از دو بانک یادشده بخواهد. هزینه‌های تاسیس و راه‌اندازی یک بانک جدید، جدا از هزینه‌های بالا، آثار مخربی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.