به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره آمار اقتصادی این بانک با اشاره به تغییر سال پایه شاخص‌های قیمت از سال پایه ۱۳۹۰ به سال پایه ۱۳۹۵ درخصوص ضرورت این تغییر گفت: محاسبه شاخص‌های قیمت بر ۲ محور استوار است. محور اول، سبد اقلام شاخص و محور دوم، بررسی تغییرات قیمت اقلام مشمول شاخص در طول زمان است. به دلایل علمی مختلف و اجماع بین‌المللی، «اقلام نماینده مشمول شاخص قیمت» و «ضرایب اهمیت اقلام» که در سال پایه تعیین می‌شوند، تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن‌های اقلام سبد به‌وجود می‌آید که بر دقت اندازه‌گیری شاخص تاثیر منفی دارد. به همین دلایل و در جهت حفظ دقت اندازه‌گیری شاخص‌های قیمت، هر‌چند سال یک بار به‌‌روزرسانی ترکیب اقلام سبد شاخص و ضرایب اهمیت آنها ناگزیر خواهد بود. محمود چلویان افزود: در استانداردهای بین‌المللی توصیه می‌شود سبد شاخص‌های قیمت و وزن‌های آن به‌موقع تغییر کند که به آن «تغییر سال پایه شاخص» اطلاق می‌شود. وی در پاسخ به این موضوع که تغییر سال پایه چه اثراتی بر متغیرهایی اقتصادی و رشد اقتصادی دارد، گفت: شاخص‌های قیمت ازجمله شاخص بهای تولید‌کننده از ابزارهای مهم مورداستفاده در مبحث حساب‌های ملی و محاسبه متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین نتیجه تغییر سال پایه، تلاش در جهت حفظ دقت و حساسیت اندازه‌گیری شاخص است و استفاده بعدی از آن در محاسبات اقتصادی باعث تبیین بهتر شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تغییر سال پایه به‌صورت دوره‌ای امری لازم است، افزود: شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده در تبیین شرایط اقتصادی کشور کاربرد فراوان دارد. قطعا این شاخص‌ها، ملاک‌هایی برای اندازه‌گیری وضع اقتصادی هستند که اگر دقتشان دچار نقصان شود، محاسبات و برنامه‌ریزی‌های بعدی را دچار مشکل می‌کنند. چلویان با بیان اینکه تغییر سال پایه شاخص تولید‌کننده، باعث تغییر در اعداد شاخص و درصد تغییر‌های وابسته به آن می‌شود، اظهار کرد: طبیعا تا وقتی ترکیب اقلام سبد شاخص و وزن‌های آن نسبت به سبد قدیمی تغییر می‌کند شاخص قیمت تولید‌کننده نیز از نظر عدد شاخص و درصد تغییر‌های آن در دوره‌های ماهانه و سالانه تغییر می‌کند و نتایج براساس سال پایه جدید دقیق‌تر از نتایج براساس سال پایه قدیم است.  وی افزود: پیش از این سال پایه شاخص‌های قیمت ۱۳۹۰ بوده و براساس برنامه‌ریزی‌ها، مقرر شده است که هر پنج سال یک بار سال پایه تغییر کند؛ لذا در مرداد ماه سال گذشته، سال پایه شاخص بهای مصرف‌کننده و در تیرماه سال‌جاری، سال پایه شاخص بهای تولیدکننده تغییر کرده است. به گفته مدیر اداره آمار در حال حاضر سبد این شاخص مشتمل بر ۶۵۹ کالا و خدمت است که مطابق با ویرایش چهارم طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی (ISIC) در هشت گروه اصلی طبقه‌بندی شده‌اند. خلاصه نتایج تیرماه ۱۳۹۷ این شاخص، در وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شده و به‌زودی گزارش کاملی نیز در این باره منتشر خواهد شد.