به گزارش روابط‌عمومی بانک ملی ایران، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می‌توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.بانک ملی ایران نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه که تعامل بسیار خوبی با بانک‌های خارجی دارد، خود را ملزم دانسته علاوه‌بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی، یک واحد مستقل ستادی به این منظور راه‌اندازی کرده و به‌طور ویژه موضوعات مرتبط با آن را پیگیری کند.تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای راهنمایی واحدهای بانک، ایجاد ساختار سازمانی معاونت مبارزه با تامین مالی تروریسم، پاسخگویی مسوولانه توام با دقت، سرعت و با کیفیت به استعلام‌های مراجع نظارتی و ذی‌صلاح خارج از بانک (شورای عالی مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ قوه‌قضائیه و... )‌ در امور مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و راه‌اندازی واحد ردیابی مالی در اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای رصد دقیق معاملات مشکوک و شناسایی رفتار مشکوک به پولشویی بخش کوچکی از اقدامات بانک ملی ایران در این زمینه است.در بانک ملی ایران علاوه‌بر پیاده‌سازی این اقدامات، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همکاران مرتبط نیز آموزش داده می‌شود، به‌طوری که برای این کار دوره‌های تکمیلی و تخصصی طراحی شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ تمامی کارکنان بانک، دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با موفقیت گذراندند.