به گزارش مرکز آمار ایران، امیدعلی پارسا در نشست خبری با عنوان مدرن‌سازی نظام آماری در غرفه سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ تهران ازآماده‌سازی مقدمات استقرار و پیاده‌سازی نظام آماری مدرن در مرکز آمار با همکاری شورای‌عالی آمار، هیات دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی در کشور خبر داد و گفت:در نظام آماری پیشرفته دیگر قرار نیست ماموران آمارگیر به‌صورت کاغذی یا از طریق تکمیل فرم‌های اینترنتی به دریافت مستقیم و حضوری اطلاعات از مردم اقدام کنند، بلکه این فرایند با تهیه تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی‌های استاندارد میان مرکز با دستگاه‌های اجرایی بر اساس کد شناسه یکتا در کل کشور اجرا و عملیاتی خواهد شد به گونه‌ای که در این بستر جدید دستگاه‌های اجرایی در کنار سایر فعالیت‌های جاری خود اطلاعات و داده‌های تخصصی خود را در اختیار مرکز آمار قرار خواهند داد.

پارسا با ضروری خواندن اجرای عملیاتی این نظام نوین در کشور، ایجاد بسترها و ظرفیت‌های قانونی و الزام دستگاه‌های اجرایی کشور برای ارسال هرگونه ریزداده‌های موردنیاز مرکز آمار در سریع‌ترین و بدون هیچ‌گونه چشمداشت متقابل را در گرو همکاری صمیمانه و نزدیک تمامی دستگاه‌ها و نهادهای تولید آمار در کشور با مرکز آمار دانست و افزود: برای اینکه تمامی آمار و اطلاعات تهیه و تولیدشده در دستگاه‌های اداری و اجرایی مختلف قابلیت تجمیع و یکسان‌سازی داشته باشد، لازم است کد‌های منحصربه‌فرد و یکتایی شامل کد شناسه هویتی افراد یا همان شماره ملی،کد آدرس قانونی و ثابت و یکتا به تمامی مکان‌های کشور و همچنین کد یکتای کسب و کار و فعالیت تجاری و اقتصادی متصل به‌هم ‌شوند.رئیس مرکز آمار با اشاره به بخشنامه سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی در ارسال هرگونه ریزداده موردنیاز مرکز آمار بدون هیچ‌گونه مابه‌ازایی و همچنین بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به معاونان و مسوولان بودجه این سازمان مبنی بر تعلیق بودجه و تخصیص اعتبارات دستگاه‌هایی که آمار‌های مورد نیاز برای داده‌های این پایگاه اطلاعاتی ارسال نکرده‌اند، تصریح کرد: امسال برای تحقق عملی این سامانه بستر‌های قانونی دائمی لازم و بلندمدت درون برنامه ملی آمار تا سال ١٤٠٠ پیش‌بینی و گنجانده شده است.

پارسا در پایان با اشاره به اینکه برای پیاده‌سازی و عملیاتی کردن نظام آماری ثبتی مبنای مدرن در سایر کشورهای پیشرفته دنیا مدت زمانی طولانی یعنی در حدود ١٨ سال طول کشیده است، افزود: بر اساس تعهدی که به دولت داده‌ایم این مرکز به‌طور جدی و پیگیرانه‌ای درصدد حذف سرشماری سنتی بر مبنای خوداظهاری مردم شامل استفاده از فرم‌های کاغذی، فرم‌های اینترنتی با به‌کارگیری تبلت و حتی روش ترکیبی هستیم و امیدواریم در مرکز آمار بتوانیم در بازه زمانی ٨ ساله و با همکاری مجدانه دستگاه‌های اجرایی امکانات و ظرفیت‌های لازم را به سمت استقرار کامل سرشماری‌های ثبتی مبنا را همچون برخی کشورهای پیشرو در آمار سوق دهیم.