احمدرضا خزاعی،  مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: در حال حاضر بخش مهمی از نیروی کار متخصص و فنی ایرانی در آن سوی مرزها در قالب پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و... مشغول به کار هستند که خود و خانواده‌های بسیاری از آنان تمایل به بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین اجتماعی از جمله مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان، خدمات درمانی، غرامت‌های ایام بیماری و بارداری و... دارند.

او افزود: در این راستا با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و صدور بخشنامه اجرایی آن از سوی اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی، این امکان برای تمام شاغلان به‌طور مشخص نیروهای فنی و مهندسی که از سوی شرکت‌ها و موسسات جهت کار به سایر کشورها اعزام می‌شوند، فراهم شده است تا نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شده و از مزایای مربوطه برخوردار شوند.

به گفته مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی یکی از رویکردها و اقدامات قابل‌توجه دولت‌ها در توسعه اشتغال، ایجاد فرصت برای نیروهای متقاضی کار کشور به‌ویژه نیروهای فنی و مهندسی برای فعالیت و اشتغال در بازارهای کار دیگر کشورها است.خزاعی گفت: با اقدامات مناسب صورت گرفته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور می‌توانند از طریق کارفرمای خود پیش از اعزام گواهینامه شغلی را دریافت کنند و از امتیازات معافیت از عوارض خروج و مالیات بهره‌مند شوند.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه بیمه این قبیل از کارگران و شاغلان شرکت‌ها عنوان کرد: چنانچه شرکت‌های اعزام‌کننده دارای کد کارگاهی و سوابق قبلی نزد شعب باشند، کارفرما مکلف است؛ نسبت به ارائه لیست این قبیل از شاغلان اعزامی به خارج از کشور برابر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی از طریق دفتر مرکزی عمل کند.او افزود: در ارتباط با شرکت‌هایی که در خارج از مرزهای ایران اقدام به ثبت شرکت کرده و از نیروی کار ایرانی برای انجام فعالیت بهره می‌گیرند؛ در‌صورتی‌که فاقد دفتر نمایندگی در داخل کشور باشند، می‌توانند با ایجاد دفتر نمایندگی و اخذ کد کارگاهی، لیست و حق بیمه مربوطه را در دوره فعالیت آنان در خارج از کشور به واحدهای اجرایی سازمان ارسال و حق بیمه را پرداخت کنند.در غیر این صورت می‌توانند نیروی کار ایرانی خود را به‌منظور برخورداری از پوشش تامین اجتماعی در قالب بیمه ایرانیان خارج از کشور که ماهیتی اختیاری دارد به شعب این سازمان معرفی کنند.