در چارچوب عمل به مسوولیت اجتماعی، امر تسهیل و تسریع در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان و جوانان در مناطق کمتر برخوردار در دستور کار بانک آینده قرار گرفته و در همین راستا، اخذ موافقت درخصوص ۳۱۳ زوج تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان هرمزگان در حال پیگیری است. بانک آینده همچنین با تاکید بر اینکه طبق روال تعریف شده برای سال ۱۳۹۶ و با مراقبت و نظارت مستمر مدیریت شعب، تلاش می‌کند؛ روند عدم وجود صف انتظار برای اعطای خدمات و تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج حفظ شود. بانک آینده اعلام کرد: هیچ‌گونه پرونده پرداخت تسهیلات ازدواج از سال گذشته در حال حاضر مفتوح و در دست اقدام نیست و تسهیلات تقاضا شده به‌طور کامل پرداخت شده است.