براساس مصوبه این شورا، بانک‌ها در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و براساس «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷‌‌‌‌‌/ ۹۶ مورخ ۱‌‌‌‌‌/ ۳‌‌‌‌‌/ ۱۳۹۶  باید تمامی سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی وفق بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آنها موظف بوده‌اند ظرف مدت سه‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (خردادماه سال ۱۳۹۷) سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه‌ای را که بیش از ٥٠ درصد سهام آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بوده یا اکثریت اعضای هیات‌مدیره آنها را بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تعیین می‌کرده‌اند، به بنگاه‌های غیربانکی واگذار کنند. در همین راستا نیز شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲‌‌‌‌‌‌/ ۲‌‌‌‌‌‌/ ۱۳۹۶، ضمن احصای مصادیق فعالیت‌های بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در عرصه‌های غیربانکی و تاکید بر واگذاری سرمایه‌گذاری‌های پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاه‌ها، حدود مجاز سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (یا شرکت‌های تابعه آنها) در زمینه فعالیت‌های بانکی را تعیین کرد که این موضوع طی بخشنامه شماره 61277‌‌‌‌‌/ 96 مورخ 1‌‌‌‌‌/ 3‌‌‌‌‌/ 1396 با عنوان «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. به واسطه اهمیت موضوع و تاکید دوباره بر این مهم، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ 29‌/ 3‌/ 1397 مقرر کرده است: «در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، بانک‌ها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.»