به گزارش روابط عمومی بانک دی، محمدرضا قربانی مدیرعامل این بانک، در مراسم رونمایی از سامانه ریسک عملیاتی با بیان این که ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن، تاثیرات بالقوه‌ای بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی دارد، گفت: با توجه به رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه کمیته بین‌المللی بال ازسوی بانک‌ها، اندازه‌گیری سرمایه مورد نیاز برای ریسک عملیاتی به‌منظور مواجهه با هرگونه بحران احتمالی و همچنین اعمال آن در نسبت کفایت سرمایه، از اهمیت خاصی برخوردار شده است.

وی افزود: ثبت و توسعه یک پایگاه اطلاعاتی از حوادث زیان‌بار عملیاتی که در گذشته به وقوع پیوسته‌اند، امکان ارزیابی ریسک عملیاتی با تخمین‌های کمی، جهت کنترل و کاهش ریسک عملیاتی در چارچوب حاکمیت شرکتی را برای بانک فراهم می‌کند.مدیرعامل بانک دی یادآور شد که افزایش همکاری در ثبت رویدادها توسط واحدهای بانک موجب انطباق عملیات و فعالیت‌های هر واحد با ماموریت و مسوولیت واحد مربوطه‌ می‌شود و در افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف و برنامه‌های اصلی بانک موثر خواهد بود.

در ادامه مراسم رونمایی از سامانه ریسک عملیاتی «زاوش راه نو»، رئیس اداره مدیریت ریسک و تطبیق نیز ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، بازار و تطبیق را از جمله ریسک‌های اصلی بانک‌ها برشمرد و گفت: ریسک عملیاتی به دلیل اینکه عناصر پرتفوی آن تمامی فعالیت‌ها و فرآیندهای بانک را شامل می‌شود، از سایر ریسک‌ها گستردگی بیشتری دارد.راه نو با اشاره به اینکه هر چه از رویکردهای اندازه‌گیری ساده به رویکردهای پیشرفته مدیریت ریسک عملیاتی نزدیکتر می‌شویم، به پایگاه اطلاعاتی منسجم‌تر و غنی‌تری از حوادث زیان‌بار عملیاتی نیازمندیم، گفت: به‌منظور افزایش صحت و دقت محاسبات تعیین نسبت کفایت سرمایه بانک، وجود سامانه‌ای جهت ثبت اطلاعات و تشکیل پایگاه داده از پیش‌نیازهای اصلی استفاده از رویکرد اندازه‌گیری پیشرفته است که در سامانه ریسک عملیاتی مورد توجه قرار گرفته می‌باشد.

رئیس اداره مدیریت ریسک و تطبیق بانک دی افزود: در این پایگاه اطلاعاتی، داده‌های مربوط به نوع رویداد زیان‌بار، مبلغ ریالی خسارت، عامل ایجاد رویداد زیان‌بار، زمان ایجاد آن و دیگر اطلاعات مهم و مرتبط، ثبت و نگهداری می‌شود.بر اساس این گزارش، سامانه ریسک عملیاتی بانک دی به همت اداره مدیریت ریسک و تطبیق و با همکاری معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های عملیاتی ناشی از رویدادهای مربوط به فرآیندها و روش‌ها، اختلالات کاری و نواقص سیستم‌ها و رویدادهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی طراحیشده است.