بانک مرکزی در یک گزارش میزان تسهیلات پرداختی در سه ماه نخست سال‌جاری را منتشر کرده است. براساس آمارها در سه ماه نخست سال‌جاری ۸/ ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۱۶ درصد افزایش یافته است. البته این افزایش میزان تسهیلات، تغییرات اسمی تسهیلات است که اگر قرار باشد تغییرات واقعی تسهیلات را در نظر بگیریم، باید اثر تورمی از آن بیرون کشیده شود؛ بنابراین اگر متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه نخست سال‌جاری رقمی حدود ۹ درصد در نظر گرفته شود، رشد واقعی تسهیلات در سه ماه نخست رقمی معادل ۷ درصد است.

 از بین این رقم ۸/ ۱۱۷ هزار میلیارد تومان ۶۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی که رقمی حدود ۲/ ۷۴ هزار میلیارد تومان است سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش کلیه واحدهای اقتصادی است. در سال‌های گذشته نیز بخش عمده‌ای از تسهیلات، در قالب سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارائه شده است  این آمارها تنها در هر بخش به تفکیک وجود دارد، اما جزئیات رقم تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها موجود نیست؛ در‌حالی‌که طی سال‌های گذشته، بانک مرکزی از روند افزایشی تسهیلات‌دهی خبر داده است، اما بنگاه‌های اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های خود را اخذ تسهیلات از بانک‌ها عنوان می‌کنند.همچنین در سال‌های اخیر عمدتا رقم تسهیلات اعطایی بانک‌ها روند صعودی داشته است، این در حالی است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون سیاست اصلی این بوده که میزان تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه افزایش یابد و بخش بانکی نیز تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اختیار بگیرد، این آمارها نشان می‌دهد که نه‌تنها از سهم بازار پول در اعطای تسهیلات بانک‌ها کاسته نشده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های بزرگ نیز هنوز ازسوی بانک‌ها تامین مالی می‌شوند. با توجه به این موضوع ایجاد مشکل برای بانک‌های کشور می‌تواند با یک شدت اثر بالا، بخش تولید کشور را نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کند.

بانک مرکزی در یک جدول هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در سه ماه نخست سال‌جاری را منتشر کرده است. در این جدول مشخص است که هر یک از بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه، تسهیلات را با چه اهدافی دریافت کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش خدمات ۹/ ۴۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات را دریافت کرده است. به بیان دیگر حدود ۴۰ درصد از کل تسهیلات به بخش خدمات اعطا شده است. بخش دوم، صنعت و معدن بوده است که حدود ۵/ ۳۴ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات را دریافت کرده است. این میزان تسهیلات ۳۰ درصد از کل وام‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین براساس آمارها، در مقام سوم بخش بازرگانی قرار دارد.براساس آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات ارائه شده به بخش بازرگانی در سه ماه نخست سال‌جاری رقمی معادل ۴/ ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم این تسهیلات نیز از رقم کل میزان ۱۴ درصد است. در مکان‌های بعد نیز بخش مسکن و ساختمان و کشاورزی قرار دارند که سهم هر یک از این بخش‌ها کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.بانک مرکزی در یک جدول دیگر میزان تسهیلات پرداختی و تعداد آن را نیز ارائه کرده است. براساس این آمارها تعداد کل تسهیلات پرداختی معادل یک میلیون و ۶۶۲ هزار و ۱۵۳ فقره بوده است؛ بنابراین متوسط هر فقره تسهیلات ارائه شده به‌طور کلی ۷۱ میلیون تومان بوده است.در بخش صنعت و معدن ۵۱ هزار و ۱۵ فقره تسهیلات پرداخت شده که متوسط هر فقره وام معادل ۶۸۰ میلیون تومان بوده است. همچنین در بخش خدمات نیز ۹۱۷ هزار و ۵۴۴ فقره تسهیلات با میانگین هر فقره ۵۰ میلیون تومان پرداخته شده است.