این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: خوشایند حکومت این است تا  زمانی که سیستم بتواند ارز مسافرتی را تامین کند این ارز تامین شود و بر مردم سخت گرفته نشود ولی اگر عرضه ارز با توجه به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ما آغاز کرده است، محدود شود باید در این شرایط تصمیم عاقلانه گرفته شود و ارز فقط به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص پیدا کند و ضرورتی به پرداخت آن برای مسافرت‌های تفریحی افراد نیست.