در ابتدا، متن پیام هیات‌مدیره به سهامداران برای جمع حاضر قرائت شد. سپس هیات‌رئیسه با ترکیب مهندس عباس خسروانی، به‌عنوان رئیس جلسه، تقی پور و موحد‌نژاد به‌عنوان ناظرین و ساعدی به‌عنوان منشی جلسه و جعفری به‌عنوان نماینده سازمان بورس در جایگاه حضور یافتند. در ادامه دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل بانک، گزارش مبسوطی از عملکرد بانک در سال ۹۶ را برای حاضران ارائه کرد. در این مجمع، سهامداران پس از استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶، با اکثریت آرا به تصویب صورت‌های مالی این بانک رای مثبت دادند. انتخاب موسسه حسابرسی «دایا رهیافت» به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه «دش و همکاران» به‌عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل، انتخاب روزنامه‌های «دنیای‌اقتصاد» و اطلاعات به‌عنوان روزنامه‌های رسمی بانک پارسیان در سال ۹۷ و تقسیم ٤ ریال سود به ازای هر سهم، از دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی بانک پارسیان بود.