اما پیگیری‌ها حاکی از این است که ارز مسافرتی دیروز در شعب بانک‌های ملی و سامان پرداخت شده و مسافران با در دست داشتن مدارک ارز مسافرتی دریافت کرده‌اند.همچنین پیگیری‌ها از بانک مرکزی نیز حاکی است که هنوز تغییری در برنامه پرداخت ارز مسافرتی ایجاد نشده و بانک مرکزی در این خصوص بخشنامه جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه نکرده است.البته هر گونه تغییر در حذف ارز مسافرتی منوط به تصمیم‌گیری در ستاد اقتصادی دولت است و درصورتی‌که این ستاد تصمیمی در این خصوص اتخاذ کند ازسوی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اجرایی خواهد شد.همچنین صبح روز گذشته مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از تعیین تکلیف ارز مسافرتی ظرف چند روز آتی خبر داده بود. مهدی کسرایی‌پور درباره تعیین تکلیف ارز مسافرتی گفت: نحوه پرداخت ارز مسافرتی تا چند روز آینده مشخص می‌شود.