به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، ابراهیم کاردگر نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با استناد به گزارش ارائه شده به مجمع و سهامداران، با تاکید بر روند رو به رشد تولید حق بیمه در سال ۱۳۹۶ گفت: تولید حق بیمه در سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۳۵۰۳۸ میلیارد ریال شد که با در نظر گرفتن الگوی ساختار پرتفوی بیمه‌ای، نسبت به سال ۱۳۹۵ با ۲۷ درصد رشد همراه بوده است.مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به افزایش۱۹ درصدی پرداخت خسارت در سال ۱۳۹۶، اظهار کرد: شرکت بیمه آسیا در سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۲۲۵۰۱میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران خود و زیان‌دیدگان پرداخت کرده است. نایب رئیس هیات‌مدیره بیمه آسیا با تصریح نسبت خسارت۶۴ درصدی بیمه آسیا در سال ۱۳۹۶، بیان کرد: اتخاذ تدابیر و سیاست‌های شرکت در جهت افزایش فروش بیمه‌نامه با اتکا بر شبکه گسترده و قدرتمند فروش، اعمال مدیریت و ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه متناسب با ریسک مورد پذیرش، کنترل و نظارت داخلی و استفاده از کارشناسان مجرب و حرفه‌ای در زمینه کارشناسی صدور و خسارت و جلب رضایت بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، دلایل کاهش ۴درصدی نسبت خسارت در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال۱۳۹۵ است.